Kurumsal Stil Danışmanlığı

Her markanın hitap ettiği veya hitap etmek istediği bir hedef kitle vardır. Kurumların kültürleri ve ihtiyaçları da bu doğrultuda şekillenir. Bu süreçte, hedef kitle ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak kuruma özel bir stil ve koleksiyon stratejisi oluşturulur.